Infrastruktur

  Kåre Hagens erfaring spenner seg over flere flyplassutbygginger, tog, bane og oppgradering av noen av landets mest kjente gater.

  Undervisning

  Kåre Hagen har lang og bred erfaring med alle typer undervisningsbygg fra barnehager, skoler, høgskoler og universiteter.

  Kultur og idrett

  Kåre Hagen har mange oppdrag innen kultur og idrett. Vi har hatt prosjekt- og byggeledelsen for både moderne idrettshaller og VM-anlegg samt ombygging og rehabilitering av gamle kulturbygg.

  Næringsbygg

  Kåre Hagens erfaring med næringsbygg går helt tilbake til oppstarten i 1961. Oppdragene har vært mange og varierte. Alt fra tømmer- "hytta" Soria Moria til teknisk kompliserte bygningsmasse som Postterminalen.

  Helsebygg

  Kåre Hagen har bred erfaring med helsebygg og har vært med på flere av landets største utbygginger. Denne typen bygg er gjerne meget kompliserte og stiller ekstra store krav til bygningsmassen og de tekniske installasjonene.

  Kulturminnevern

  Bygninger er en viktig del av kulturarven vår og noen har en spesiell verdi som gjør de verneverdige. Mange av disse bygningene virker i det daglige som næringsbygg, privatboliger eller som museer og offentlige bygg. Dette krever i mange tilfeller at funksjonene til bygget blir oppgradert og modernisert så det tåler dagens bruk og krav, men uten at verdien blir forringet.

  Nyheter